Ústavy a kliniky 1. LF UK

Všechna pracoviště
:: Společná pracoviště se Všeobecnou fakultní nemocnicí
:: Společné pracoviště s Ústavem hematologie a krevní transfuze
:: Společné pracoviště 1. LF v Revmatologickém ústavu
:: Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Motol
:: Společná pracoviště s Ústřední vojenskou nemocnicí
:: Společná pracoviště s Nemocnicí Na Bulovce
:: Společná pracoviště s Thomayerovou nemocnicí

(Po stisknutí CTRL-F můžete zadat slovo, které si přejete vyhledat na stránce)
Název ústavu/klinikyTelefon
Anatomický ústav 1. lékařské fakulty (NS110) 224965780 www   detail
Anesteziologicko-resuscitační klinika 1. lékařské fakulty a Fakultní Thomayerovy nemocnice (NS450) 261083811 www   detail
BIOCEV 1. LF UK (NS131) 325873031 www   detail
Centrum pokročilého preklinického zobrazování (NS292) 224965901 www   detail
Centrum pro experimentální biomodely 1. lékařské fakulty (NS291) 224965815 www   detail
Dermatovenerologická klinika 1. lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice (NS580) 224962400
224962586
www   detail
Farmakologický ústav 1. lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice (NS190) 224968104 www   detail
Foniatrická klinika 1. lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice (NS740) 224964931 www   detail
Fyziologický ústav 1. lékařské fakulty (NS150) 224968430
224968432
www   detail
Geriatrická klinika 1. lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice (NS590) 225374111
225374175
www   detail
Gynekologicko-porodnická klinika 1. lékařské fakulty a Fakultní nemocnice Bulovka (NS437) 266081111
266083229
www   detail
Gynekologicko-porodnická klinika 1. lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice (NS790) 224912964
224967425
www   detail
Chirurgická klinika 1. lékařské fakulty a Fakultní nemocnice Bulovka (NS434) 266082161
266082176
266082430
www   detail
Chirurgická klinika 1. lékařské fakulty a Fakultní Thomayerovy nemocnice (NS431) 261081111
261082632
www   detail
I. chirurgická klinika – břišní, hrudní a úrazové chirurgie 1. lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice (NS660) 224962215 www   detail
I. interní klinika – klinika hematologie 1. lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice (NS510) 224962527 www   detail
I. klinika tuberkulózy a respiračních nemocí 1. lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice (NS570) 224941500 www   detail
I. ortopedická klinika 1. lékařské fakulty a Fakultní nemocnice v Motole (NS710) 224433901 www   detail
II. chirurgická klinika – kardiovaskulární chirurgie 1. lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice (NS690) 224962709 www   detail
II. interní klinika – klinika kardiologie a angiologie 1. lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice (NS520) 224922692
224962605
224962651
www   detail
III. chirurgická klinika 1. lékařské fakulty a Fakultní nemocnice v Motole (NS680) 224438000
224438001
www   detail
III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice (NS530) 224962922 www   detail
Interní klinika 1. lékařské fakulty a Ústřední vojenské nemocnice (NS861) 973203097 www   detail
IV. interní klinika – klinika gastroenterologie a hepatologie 1. lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice (NS540) 224962506 www   detail
Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice (NS611) 224968269
224968270
www   detail
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. lékařské fakulty a Ústřední vojenské nemocnice (NS864) 973202999 www   detail
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice (NS700) 224962243
224962311
www   detail
Klinika infekčních a tropických nemocí 1. lékařské fakulty a Fakultní nemocnice Bulovka (NS850) 266082472
266082717
www   detail
Klinika infekčních nemocí 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Ústřední vojenské nemocnice (NS866) 973203553 www   detail
Klinika nefrologie 1. lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice (NS511) 224962574
224962696
www   detail
Klinika ortopedie 1.LF UK a ÚVN (NS863) 973203284   detail
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. lékařské fakulty a Fakultní nemocnice v Motole (NS730) 224434301 www   detail
Klinika paliativní medicíny 1. lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice (NS591) 601102816 www   detail
Klinika pediatrie a dědičných poruch metabolismu 1. lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice (NS650) 224967734 www   detail
Klinika plastické chirurgie 1. lékařské fakulty a Fakultní nemocnice Bulovka (NS436) 266081111
266083204
www   detail
Klinika pracovního lékařství 1. lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice (NS560) 224964530
224964630
www   detail
Klinika rehabilitačního lékařství 1. lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice (NS640) 224968478
224968479
www   detail
Klinika spondylochirurgie 1. lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice v Motole (NS701) 224432581   detail
Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN (NS860) 973202963 www   detail
Neurologická klinika 1. lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice (NS600) 224965549
224965550
www   detail
Oční klinika 1. lékařské fakulty a Ústřední vojenské nemocnice (NS862) 973203191 www   detail
Oční klinika 1. lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice (NS750) 224962329
224963030
www   detail
Onkologická klinika 1. lékařské fakulty a Fakultní Thomayerovy nemocnice (NS451) 261083492 www   detail
Onkologická klinika 1. lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice (NS630) 224917830
224962219
www   detail
Onkologická klinika 1. lékařské fakulty, Všeobecné fakultní nemocnice a Ústřední vojenské nemocnice (NS865) 224962219 www   detail
Ortopedická klinika 1. lékařské fakulty a Fakultní nemocnice Bulovka (NS433) 266081111
266082844
www   detail
Pediatrická klinika 1. lékařské fakulty a Fakultní Thomayerovy nemocnice (NS430) 261083180 www   detail
Pneumologická klinika 1. lékařské fakulty a Fakultní Thomayerovy nemocnice (NS870) 261082372
261083853
www   detail
Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice (NS610) 224965344
224965345
www   detail
Radiodiagnostická klinika 1. lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice (NS620) 224962233 www   detail
Revmatologická klinika 1. lékařské fakulty a Revmatologického ústavu (NS641) 234075210
234075244
234075249
www   detail
Sexuologický ústav, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (NS390) 224 965 244
224 965 245
www   detail
Stomatologická klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (NS770) 224963191 www   detail
Urologická klinika 1. lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice (NS720) 224967050
224967847
224967848
www   detail
Ústav biofyziky a informatiky 1. lékařské fakulty (NS170) 224965842 www   detail
Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. lékařské fakulty (NS140) 224965748 www   detail
Ústav biologie a lékařské genetiky 1. lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice (NS160) 224968141 www   detail
Ústav dějin lékařství a cizích jazyků 1. lékařské fakulty (NS220) 224963449
224965621
www   detail
Ústav histologie a embryologie 1. lékařské fakulty (NS120) 224968125 www   detail
Ústav humanitních studií v lékařství 1. lékařské fakulty (NS240) 224963442 www   detail
Ústav hygieny a epidemiologie 1. lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice (NS200) 224919967 www   detail
Ústav imunologie a mikrobiologie 1. lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice (NS351) 224966264
224968472
www   detail
Ústav klinické a experimentální hematologie 1. lékařské fakulty a Ústavu hematologie a krevní transfúze (NS191) 221977217 www   detail
Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice (NS410) 224964281 www   detail
Ústav nukleární medicíny 1. lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice (NS330) 224965813 www   detail
Ústav patologické fyziologie 1. lékařské fakulty (NS180) 224965901
224965916
www   detail
Ústav patologie 1. lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice (NS310) 224968685
224968710
www   detail
Ústav radiační onkologie 1. lékařské fakulty a Fakultní nemocnice Bulovka (NS435) 283840103
283840990
www   detail
Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice (NS360) 224968614
224968615
www   detail
Ústav tělesné výchovy 1. lékařské fakulty (NS210) 224965816 www   detail
Ústav tělovýchovného lékařství 1. lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice (NS380) 224965716 www   detail
Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. lékařské fakulty (NS250) 224968805 www   detail
Ústav vědeckých informací 1. lékařské fakulty (NS890) 224965602 www   detail
Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1. lékařské fakulty (NS280) 224963439 www   detail
Ústav všeobecného lékařství 1. lékařské fakulty (NS260) 224968508 www   detail